VIDEA

Divadlo – Jak princ Mojmír ke štěstí přišel

Divadelní představení dětí z dramatického kroužku při ZŠ v Libici nad Doubravou, které se konalo ve středu 21. června 2017 od 16:30 v kulturní stodole Pilnova statku.

Vánoční výstava 2015

Vánoční výstava v Základní a Mateřské škole Libice nad Doubravou 12. a 13. prosince 2015 od 10. do 16. hodin.

Zpívání 2014

23.12.2014 v hostinci „U Bambuchů“ Libice nad Doubravou. Vystoupení dětí MŠ Libice nad Doubravou.

Rozsvěcení vánočního stromku 2014

30.11.2014 na náměstí sv. Jiljí v Libici nad Doubravou. Vystoupení dětí ZŠ Libice nad Doubravou.

Velikonoční jarmark 2014

Velikonoční jarmark v sobotu 12.4.2014 od 10.00 hodin do 16.30 – Pilnův statek – Libice nad Doubravou.
Ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků: Keramika, smaltování, košíky, perníčky, svíčky, kraslice, dřevěné hračky, malování na kamínky, teplé hořičké oplatky, pochutiny ze staročeské zabijačky a mnoho jiného.

 

Masopust 2014 z fotografií

Slideshow z Masopustu v Libické Lhotce a Libici nad Doubravou, který pořádal SDH Libice nad doubravou 22.2.2014. Bylo pořízeno více než šest hodin video záznamu a protože jeho zpracování zabere více času, můžete se zatím podívat na pořízené momentky. Tento záznam vznikl hlavně pro ty, které nebaví procházet galerie fotografií. Použité fotografie jsou automaticky vybírané kamerou. Jejich výběr je čistě náhodný.

 

Vánoční zpívání 2013

Děti a žáci Základní a Mateřské školy Libice nad Doubravou
Tradiční zpívání u Ládi Bambucha
23. prosince 2013 od 16. hodin – hostinec „U Bambuchů“

 

Adventní koncert 2013

Adventní koncert z kostela sv. Jiljí v Libici nad Doubravou.

Neděle 22.12.2013 od 18.00 hodin
Účinkují: žáci ZUŠ J.V.Stamice, Havlíčkův Brod
Program: G. Zrunek – Pastorální mše F dur, koledy a další

 

Vánoční výstava 2013

Vánoční výstava v Základní a Mateřské škole Libice nad Doubravou 14. a 15. prosince 2013 od 10. do 16. hodin.

 

130. výročí založení hasičského sboru v Libici n. D.

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2013
13.00 – položení věnce k pomníku padlých
13.10 – slavnostní průvod Libicí nad Doubravou, vystoupení mažoretek
13.30 – vystoupení pěveckého souboru Doubravan z Chotěboře
14. 00 – vystoupení hasičské dechové kapely Božejáci

 

Výstava fotografií – Libice a osady v minulosti

Výstava historických fotografií z Libice nad Doubravou a přilehlých místních částí, kterou uspořádalo občanské sdružení Nová cesta Libice a Školská a kulturní komise Libice nad Doubravou v zasedací místnosti úřadu městyse Libice nad Doubravou 22. – 31.března 2013. Fotografie byly získány od místních obyvatel a rodáků. Hudba: KLARINETOVÉ TRIO ve složení: Cai Yang, Jan Novotný, Martin Konečný pod vedením MgA. Josefa Brožka (echo verze).

 

Čarodějnice 2013 – Libická Lhotka

v úterý 30.4.2013 na obvyklém místě nad Lhotkou.

 

Velikonoční jarmark 2013

na který pozvala Školská a kulturní komise – Libice na Doubravou
v sobotu 23.3.2013 od 10.30 hodin do 16.00 – Pilnův statek
od 13.00 hodin vystoupila hudební skupina NEŠLAPETO

Ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků:
Keramika, smaltování, košíky, perníčky, svíčky, kraslice, dřevěné hračky, malování na kamínky a mnoho jiného.
Občerstvení v průběhu jarmarku zajištěno – pochutiny ze staročeské zabijačky.
Vstupné dobrovolné – Výtěžek ze vstupného věnován ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou

 

Velikonoční výstava 2013

v Základní škole a Mateřské škole Libice nad Doubravou 23. a 24.března 2013.

 

Dětský silvestrovský ohňostroj 2012 – Libická Lhotka

Menší děti nemohou čekat na půlnoční ohňostroje. Hlavně pro ně se již po několikáté připravuje ohňostroj v Libické Lhotce. V letošním roce 2012 si ho lhotečtí nenechali jen pro sebe a hlášením v libickém obecním rozhlasu na něj pozvali také další. Tolik lidí v Libické Lhotce již dlouho nebylo. O financování této zábavy se postarali nejen místní, ale pomohlo také občanské sdružení Nová cesta Libice. Cena ohňostroje 5.355,-.

 

Vánoční zpívání 2012

v hostinci „U Bambuchů“ 23.12.2012

 

Adventní koncert 2012 – Libice nad Doubravou

Adventní koncert, který uspořádalo naše neziskové občanské sdružení Nová cesta Libice 8.12.2012, zaplnil kostel sv. Jiljí v Libici nad Doubravou. Žáci Základní umělecké školy J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu představili kvalitní program nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům tohoto koncertu z okolí. Právě velká účast místních obyvatel nám ukázala, že má smysl tyto  kulturní akce pořádat,  protože se setkávají  se stále větším zájmem. Uspořádání programu v malých obcích není z ekonomického hlediska jednoduché, a proto děkujeme nejen všem, kteří přišli a přispívají k pořádání takovýchto a dalších akcí, ale i všem účinkujícím,  Římskokatolické farnosti za zapůjčení prostor kostela, Úřadu městyse za zapůjčení a dovoz laviček a hostinci „U Bambuchů“ za občerstvení a zázemí pro účinkující. Dělejme si zábavu pro sebe, pro každého (vstupné dobrovolné) a spolu.

 

Gamba blues

Krátký záznam z koncertu Gamba blues 17.8.2012 v Libici nad Doubravou.

Vesnice roku 2012 – Lhotka – přípravy

Přípravy na návštěvu hodnotící komise soutěže „Vesnice roku 2012“ v Libické Lhotce.

 

Silvestrovský ohňostroj 2011 v Libické Lhotce

Stejně jako loni a předloni, uděli si v Libické Lhotce ohňostroj k oslavám posledního dne v roce 2011. Odpálen byl kolem 17:30, aby pobavil především děti.

 

Vánoční zpívání 2011

Vánoční zpívání 23. 12. 2011 v hostinci „U Bambuchů“. ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou.

 

Irský večer 2011

23. 7. 2011 jsme pozvali skupinu Heart Of Highlands do hostince „U Bambuchů“. Děkujeme všem účinkujícím.

 

Loutkové divadlo – O zakleté princezně

uspořádalo 22.května 2011 naše sdružení v sále Clubu U Mloka v Libici nad Doubravou. Zahrála a zazpívala Bilbova loutková společnost z Malochýna. Děkujeme všem účinkujícím i Clubu U Mloka.

 

Vystoupení MŠ – Den matek

na 12. května připravili děti a paní učitelky z MŠ v Libici nad Doubravou vystoupení ke Dni matek.

 

Čarodějnice Libice nad Doubravou 2011

traciční pálení čarodějnic. Pořádané SDH Libice nad Doubravou.

 

Čarodějnice Libická Lhotka 2011

traciční pálení čarodějnic.

 

Velikonoční výstava 2011

pořádaná ZŠ a MŠ Libice nad doubravou 16. a 17. 4.2011. Kraslice, pomlázky,keramika a jiné zajímavé velikonoční dekorace.

 

Masopustní průvod 2011

z Libické Lhotky do Libice nad doubravou 19.2.2011

 

Silvestr 2010 v Libické Lhotce

Vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

v hostinci „U Bambuchů“ 23.12.2010

 

Comments are closed.