Nebude ohňostroj v Libické Lhotce 31.12.2022

Nejméně od roku 2010 jsme připravovali ohňostroj v Libické Lhotce. Mimo období kdy to nedovoloval COVID19. Sami jsme ohňostroj sestavovali z jednotlivých komponent, aby byl efekt za stanovenou částku co nejvyšší. V říjnu letošního roku nám dodavatel avizoval navýšení cen o cca 30%. Ohňostroj byl financován z Vašich dobrovolných příspěvků a zbytek do celkové částky jsme doplatili z vlastních zdrojů. Uvedené zvýšení ceny nás však od pořádání odradilo. Z toho důvodu jsme nedělali žádnou propagaci. Ohňostroj v Libické Lhotce opravdu 31.12.2022 nebude.

Comments are closed.