Dětský den

SDH Chloumek chystá pro děti a rodiče den plný her a zábavy, který se uskuteční

v sobotu 4. 6. 2016 od 14.00 – na hřišti u KD Chloumek

Připraveno bude:
smile Pohoštění (Rychtář 11°, alko, nealko, párek v rohlíku…)
smile Grilované prasátko
smile Ukázka požární a zemědělské techniky
smile Loutkové divadlo
smile Překvapení
smile Spousta her a zábavy pro děti i dospělé po celý den

Sportovní odpoledne

Základní škola a Mateřská škola v Libici nad Doubravou připravila pro děti k jejich svátku

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
v sobotu 28.května 2016 ve 14 hodin na fotbalovém hřišti

Uvidíte ukázku výcviku policejních psů, zkusíte si různé sportovní disciplíny. Čeká Vás odměna a občerstvení.

Pálení čarodějnic 2016

STŘEDA 30.DUBNA 2016 V AREÁLU U RYBNÍKA, LIBICE NAD DOUBRAVOU

OD 18:00 HODIN – SOUTĚŽE PRO DĚTI. Pro všechny účastníky bude připravena sladká odměna a tradiční opékání špekáčků.

OD 20:00 HODIN – ZAPÁLENÍ HRANICE

Občerstvení zajištěno

Zápis dětí do MŠ – Libice nad Doubravou

Zápis se bude konat

v pondělí 20. dubna 2016 v 15.30 hodin v mateřské škole

Do mateřské školy se budou přijímat děti od 3 let věku. Z důvodů organizačního zabezpečení školního roku 2016/2017 je nutné zapsat i ty děti, které budou nastupovat během celého příštího školního roku.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro rodiče, kteří nemohou ze závažných důvodů přijít k zápisu 20. dubna 2016 bude proveden zápis po dohodě v náhradním termínu.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libice nad Doubravou
Mgr. Jana Mrvová

Kriteria:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ
3. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.

Libická věž 2016 – výsledky

26.3.2016 uspořádal Nová cesta Libice – spolek v hostinci „U Bambuchů“ III. ročník šachového turnaje Libická věž. K zábavnému turnaji přispěla nejen přátelská atmosféra ale také výborná polévka a místní gulášek.
Vítězem a dočasným držitelem putovní věže se stal již podruhé Miloslav Bohuněk. Druhé místo obsadil Martin Málek a třetí byl Jaromír Rédl.

Reg. Jméno 1 2 3 4 5 6 Body Pořadí
1. Rédl Jaromír 0 0 2 2 2 6 3.
2. Málek Martin 2 0 2 2 0 6 2.
3. Bohuněk Miloslav 2 2 2 2 2 10 1.
4. Němec Karel 0 0 0 0 2 2 5.
5. Záruba Martin 0 0 0 2 2 4 4.
6. Čermák Martin 0 2 0 0 0 2 6.

Šachový turnaj – Libická věž

Zveme Vás na

III. ročník amatérského šachového turnaje
LIBICKÁ VĚŽ

26.3.2016 od 10. hodin do hostince „U Bambuchů“.

Tento turnaj bude pořádán vždy jednou za rok a jeho výherce obdrží na dobu jednoho roku dřevěnou putovní věž. Na tuto věž bude umístěn štítek se jménem výherce a rokem ve kterém turnaj vyhrál. Tato putovní věž zůstává majetkem spolku Nová cesta Libice a měsíc před termínem konání dalšího ročníku ji vítěz musí vrátit nepoškozenou majiteli. Nemusíte být šachový velmistři. Chceme si zahrát pro zábavu a aby putovní věž neopustila oblast Libice nad Doubravou, mohou se turnaje zúčastnit pouze osoby a „chalupáři“, žijící v Libici nad Doubravou, nebo přilehlých místních částech. Turnaj bude probíhat pouze v jedné kategorii. Věk ani pohlaví nerozhoduje. Pravidla turnaje oznámí před zahájením hlavní rozhodčí (rozlosování a časový limit kola). Ten také rozhoduje v případě sporných výsledků zápasů.Startovné bylo stanoveno na 100Kč a je v něm obsažen oběd (guláš).