Zápis dětí do MŠ – Libice nad Doubravou

Zápis se bude konat

v pondělí 20. dubna 2016 v 15.30 hodin v mateřské škole

Do mateřské školy se budou přijímat děti od 3 let věku. Z důvodů organizačního zabezpečení školního roku 2016/2017 je nutné zapsat i ty děti, které budou nastupovat během celého příštího školního roku.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro rodiče, kteří nemohou ze závažných důvodů přijít k zápisu 20. dubna 2016 bude proveden zápis po dohodě v náhradním termínu.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libice nad Doubravou
Mgr. Jana Mrvová

Kriteria:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ
3. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele.

Comments are closed.