Adventní koncert

Nová cesta Libice – spolek a ZUŠ J.V.Stamice
Vás rádi přivítají při vánoční atmosféře

Adventního koncertu

v neděli 19.12.2013 od 18.00 hodin – kostel sv. Jiljí

Účinkují: Dívčí pěvecký sbor Prímadonky
Pěvecký sbor Limbora
Komorní smyčcový orchestr J. V. Stamice

G. Zrunek – Pastorální mše F dur

Comments are closed.