Málo místa na úřední desce?

Pokud jste v těchto dnech procházeli okolo Úřadu Městyse Libice nad Doubravou a chtěli si na úřední desce přečíst aktuálně vyvěšené Usnesení č. 5/2010-2014 Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou ze dne 29.4.2011 asi jste i při nejlepší vůli Vašich krčních obratlů tohoto nebyli schopni.

Horní okraje stránek tohoto usnesení jsou zakryty neprůhledným rámem úřední desky. A tak se občan nedočte z jakého dne dané usnesení je a není možné si přečíst některé body usnesení – není vidět bod 14, 15, 29, 30 a bod 46.

Při nahlédnutí do elektronické formy dokumentu je možné se v bodech 14 a 15 dočíst, že zde zastupitelstvo schválilo prodeje pozemků, body 29 a 30 se týkají schválení poskytnutí příspěvků a bod 46 se týká omluvy starosty za nedodání kompletních podkladů pro jednání zastupitelstva.

Doufáme, že to byla nedbalost toho, kdo daný dokument vyvěšoval, že zastupitelstvo nemá a nechce nic skrývat. Protože ne každý má přístup k zápisu zastupitelstva v elektronické podobě a zvídavý občan, který chce dočíst celý zápis, provádí při čtení zápisu před úřední vývěskou takové nedůstojné cviky, že by mohl být i nařčen z hanobení úřední vývěsky. Nevyjímaje to, že po ránu a nerozcvičeném těle to může být i zdraví nebezpečné…..Tak prosíme, aby se vyvěšovalo pečlivěji, aby nedocházelo takto k pokřivování páteře….

Abychom předešli polemikám o tom, zda je možné takto umístěné usnesení považovat za skutečně vyvěšené, naše sdružení požádalo Úřad městyse Libice nad Doubravou o sjednání nápravy.

Comments are closed.