Pár slov k schvalování návrhu rozpočtu

Když se schvaloval návrh rozpočtu, překvapilo nás, že výše prostředků, navrhovaných  do jednotlivých kapitol,  není hlouběji strukturovaná.  Nevíme, ani u pravidelných nákladů obce, jaké byly výsledky / aspoň orientační/ v tomto roce 2010, podle kterých by se stanovoval návrh rozpočtu pro rok 2011.  Potom dochází během roku docela k významným rozpočtovým změnám, které se opět  odsouhlasují zastupitelstvem. Záhy jsme svědky toho, že  se zvedají ruce a neví se  o struktuře jednotlivých kapitol vůbec nic. Nemůžeme  asi chtít tato čísla rozpitvávat až na jednání zastupitelstva. Bylo by potřeba si s tím dát tu práci již dříve. Nevíme ovšem, jestli je  možné časově stihnout, mít  připravené podklady k nahlédnutí a  k připomínkování. Pak se ptáme, jak vlastně vnímáme fungování zastupilstva obce? Mají čas se tím zabývat? Pokud se to nechá až na jednání zastupitelstva, myslíme si, že už je pozdě „Jsou pak  zastupitelé obce k něčemu? Jsou tam potřební? Nebo jsou jen fasádou?“ Když se návrh stejně musí schválit. Naše představa navrhování rozpočtu by měla fungovat takto. Navrhuje rada, doplňuje  a odsouhlasuje zastupitelstvo.  Radě, která navrhuje rozpočet pro příští rok, by měl být podán ucelený  a  docela  podrobně strukturovaný předběžný rozpis  výsledků rozpočtu letošního roku, o který se může, při stanovování navrhované částky  pro příští rok opřít.  Bylo by velmi dobré, aby radní i zastupitelé viděli tento návrh ještě ve stavu „zrodu“. Na radě a potažmo až na zastupitelstvu se tím zabývat je už pozdě.  Na zastupitestvu, které schvaluje návrh rozpočtu, pak již není čas a  ani síla měnit – přesouvat  finanční prostředky v jednotlivých  kapitolách. Nebo nás to nezajímá? Nemáme ne  to čas?

Proto se obracíme s tímto na Vás, občany, abyste svým zájmem  posouvali  toto všední dění  v obci k normálu. Obracíme se na zastupitele, aby své trvání ve funkci zastupitele obce vnímali jako čestnou funkci, bez dalších nároků, s možností  pozitivně ovlivňovat dění v obci. Vždyť nehájí sami sebe nebo sdružení, za které  kandidovali. Že  odevzdají více času  pro tuto práci než jaká bude odměna je asi každému jasné, ale aby se řídili svým svědomím a uvědomili si, že nesou spoluodpovědnost za dění  v obci. Taky jsme si zvykli, z dob před rokem 89, že většina žije na úkor menšiny. Lépe: Většinový názor, který často bývá „zmanipulován vlivnými této doby“,        s menšinovým, byť třeba komplikujícím názorem,   nepočítá. Kdo má větší počet hlasů, tak má vždy „pravdu“. Ale, přátelé, tak to není. Jde o  kladení si otázek vzájemně a hledat z nich možná  východiska opět společně. Pokud nebudeme hledat pro a proti /dobro a zlo/, tak se  míjíme a k ničemu se nedobereme To je princip fungování občanské společnosti. Pokud nedokážeme takto  jako obec fungovat, tak jako „společenství lidu obecného“ nemáme moc velkou šanci. Potom nám nezbude nic jiného, než se vrátit zpět.

Kam až se chceme vrátit? Až na stromy……..?

Jak se máte /jak se Vám žije/ Sousedé“

Comments are closed.