Menu


Novinky

Komentáře

6.10.2016

Vzpomínka na Václava Havla - více

Rezignace Petra Juna na mandát zastupitele - více

Velikonoční příběh "Kronikář" - více

Historicky první obecní příspěvek. - více

Proč nevěřit všemu co čteme? Podruhé. - více


Obsah komentářů naleznete - zde

Diskuzní fórum

Reklama

VOLBY 2014

Hledatint(2)

Informujeme:

Country večer

7.7.2016

Hostinec "U Bambuchů" Libice n.D. 8.7.2016 od 19.hod - více

Jídelníček

26.6.2016

27.6.- 1.7.2016 - školní jídelna Libice n.D. - zde

Usnesení RM 30/14_18

26.6.2016

Libice n.D. - více

Jídelníček

18.6.2016

20.6.- 24.6.2016 - školní jídelna Libice n.D. - zde

Výstava obrazů

6.6.2016

Libice n.D. 11.-19.6.2016 - více

Noc kostelů

6.6.2016

Libice n.D. 10.6.2016 - více

Usnesení ZM 14/2014-2018

6.6.2016

Libice n.D. - více

Jídelníček

6.6.2016

6.6.- 10.6.2016 - školní jídelna Libice n.D. - zde

Dětský den

26.5.2016

Chloumek 4.6.2016 - více

Sportovní odpoledne

26.5.2016

pro děti k jejich svátku - Libice nad Doubr. 28.5.2016 - více

Jídelníček

23.5.2016

23.5.- 27.5.2016 - školní jídelna Libice n.D. - zde

« Novější | Starší »

ToplistVýherci soutěže PF2022

Do soutěže bylo zasláno 103 odpovědí a všechny byly správné. Slosování proběhlo z 1.1.2022 a výhry budou výhercům doručeny na udané adresy do 20.1.2022.

Pořadí Výhra Jméno
1. Poukázka zahrada Malochyně 600 Kč Němec Stanislav
2. Dárkový koš v hodnotě 400 Kč Kollar Jan
3. Poukázka Obchod Libice n/D 300 Kč Jonášová Růžena
4. Kosmetický balíček v hodnotě 300 Kč Sedláčkovi
5. Poukázka Kavárna Chotěboř 200 Kč Maška Jaroslav
6. Lahev vína Pleskač Vlastislav

Nová právní forma, stejné zásady

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy občanských sdružení do nového občanského zákoníku. Touto automatickou transformací došlo k přeměně našeho občanského sdružení na spolek. Naše postoje a činnosti budou pokračovat v duchu dosavadních zásad i nadále.


„Je lepší zapálit svíčku, než si na tmu stěžovat.“

Přísloví

     Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Nová cesta Libice, které vzniklo registrací Ministerstva vnitra 19.7.2011. Hlavní činností sdružení jsou zejména podpora rozvoje občanské vybavenosti a přispění k rozvoji společenského a kulturního života v Libici nad Doubravou a přilehlých místních částech.

     Přáli bychom si, aby se nám společně s Vámi podařilo dát společnému žití obsah-smysluplnost.  Svoji činnost nevnímáme konkurenčně a naší prioritou není „ zviditelnit se“. Máme radost  ze všech povedených akcí, které se v naší obci dějí  a doufáme, že se budou dít.

     Přáli bychom si, aby se nám s Vaší pomocí pomohl  probudit občanský a spolkový život, bez kterého v naší obci ( i  v přilehlých osadách ) „jen“ přežíváme.  Také touha něco tvořit, něco dobrého u toho zažít-prožít, být spolu. To je pak velkým vkladem  do společného, či chcete-li, občanského spolubytí.

Svojí činností chceme navázat na dosavadní aktivity „Nové cesty“.

Cíle občanského sdružení

Občanské sdružení Nová cesta Libice je právnickou osobou s právní subjektivitou a je založeno zejména za účelem:

1. Hlavní činnost

a)    podporovat rozvoj občanské vybavenosti obce
b)    účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
c)    spolupráce s jinými sdruženími v obci při akcích konaných pro občany
d)    rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci
e)    pořádání veřejných sbírek
f)     podporovat zlepšování životního prostředí v obci
g)    ochrana zeleně v obci
h)    propagace a prosazování principů občanské společnosti
i)     prosazovat všeobecné zájmy občanů Libice nad Doubravou

2. Vedlejší činnost

a)    pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
b)    pořádání seminářů a přednášek
c)    poskytování občerstvení návštěvníkům akcí pořádaných,
       nebo spolupořádaných sdružením
d)    vydávání a distribuce letáčků, publikací
e)    prodej periodických a neperiodických tiskovin a publikací

„Když ovce spí, tak pastýři leniví a pojídají svá stáda“

Přísloví                           

Vážení přátelé,

Chtěli bychom Vám představit „volné občanské sdružení“Nová cesta“ . V komunálních volbách,  v roce 2010,  v Libici nad Doubravou jsme získali dva mandáty  do zastupitelstva obce.

I když jsme v menšině, máme zájem se podílet na dobrém fungování obce. To znamená zlepšovat služby, které obec vůči občanům koná.

Chceme se zapojit do budování  občanské společnosti, kde bychom mohli říci sebevědomě  svůj názor, bez strachu, že se nám to může někdy vrátit ( čehož jsme teď tak trochu svědky).

Za nejpotřebnější považujeme zachování fungování základní a mateřské školy v Libici nad Doubravou. Všichni víme, s jakými problémy se škola i školka potýkají. ZŠ funguje ze strany hygieny  na vyjímku. Je nám jasné, pokud by se škola v obci uzavřela, tak už potom obec nemá mnoho  co nabídnout pro  nově přicházející občany, se zájmem žít v naší obci. Myslíme si, že vzhledem k velkým  vynaloženým prostředkům, vložených do zainvestování pozemků určených k výstavbě, je velmi neodpovědné.

Podporujeme občanské aktivity, které  sdružují občany naší obce. Přejeme si, aby tyto spolky nezanikaly, ale naopak, aby  těchto občanských aktivit přibývalo. Bylo by velmi  dobré a zdravé, aby  se nastavila pravidelná  finanční pomoc ze strany obce, aby spolky  fungovaly suveréně. Tyto spolky by potom  zveřejňovaly, dokladovaly a   zastupitelstvu obce předkládaly ke schválení využití obecních finančních prostředků svého spolku (pokud by čerpaly  dotace na svou činnost z obecního rozpočtu). Chceme,  aby se jednotlivé spolky  necítily přehlíženy na úkor druhých. Za největší  úspěch bychom považovali, aby se tato spolková činnost  rozvíjela bez „vměšování“ obce... Nenutilo by to„ jednatele“ spolků hledat v zastupitelstvu „spřízněné duše“, které by prohlasovávaly jejich zájmy na úkor druhých. Jde nám o to, aby se tyto střety mezi spolky omezily a  aby dokázaly tyto spolky vzájemně  dobře spolupracovat.

Odpovědně hospodařit s obecními prostředky tak, aby nedocházelo k chaotickému využívání dotačních titulů, kde je obec vázána finanční spoluúčastí. Nevnímejte to, prosíme , jako tažení proti dotačním titulům, ale jde o rozumné využívání  těchto dotačních prostředků. Jde o zvážení potřebnosti jednotlivých akcí, abychom  skrytě zbytečně nezadlužovali obec, protože byť i při vyrovananém finacování,  spoluúčast významně odčerpává finanční prostředky.

 

A co zbývá pro nás nezapojené? Abychom přestali „zmateně přešlapovat“  podle cesty  a pokusili  vzájemně obohatit  společenské dění v obci . Byť třeba jen účastí na  různých aktivitách, které se v obci dějí a budou dít.

Naším cílem je, abyste aktivně přenášeli své požadavky na zastupitelstvo, potažmo radu obce.  Zastupitelstvo a ani rada obce neví a neumí  řešit Vaše potřeby, které na ně nepřenesete. Nenechte je- nás dělat to co si myslíme, že je správné, ale přeneste na nás  to, co Vypotřebujete řešit a co cítíte jako problém a co si myslíte, že je potřebné.  Naším zájmem je, aby se do dění ve společné obci zapojilo co nejvíce občanů. Možná máte pocit, že volbami toto dění v obci skončilo, že je na další čtyři roky pokoj, ale opak je pravdou.... Volby jsou pouze zastávkou k tomu, kam chceme směřovat. Co jako občané chceme.... Co chceme? Budování silnic,  výstavbu ČOV, veřejné osvětlení, nový traktor..... není to špatné. Ale je to málo, pokud nám nepůjde o pravdivost a zachování důstojnosti druhého člověka. To vše dělá ovzduší, ve kterém chceme pracovat a žít a nemanipulovat s druhými, vzájemně se potkávat a mít radost z takového fungování. Proto Vás žádáme o pomoc   v tomto dění.

Naši snahu nevnímejte, prosím, konfrontačně, ale jako nabídnutou ruku, pro další smysluplné směřování obce, v duchu našeho zastupitelského slibu. .

Na závěr přemýšlíme o pozdravu, který by se  dal použít. .co takhle zkusit:

 

Jak se máte / nebo jak se Vám žije/ Sousedé?“

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se