Svatomartinský jarmark

pořádá Kulturní a školská komise v Libici nad Doubravou

v sobotu 14.11.2015 od 10.00 hodin do 16.30 hodin – Pilnův statek

Ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků. Keramika, svíčky, perníčky, aranžování, pedig, betlém ze šustí, teplé hořické trubičky, vánoční ozdoby a mnoho jiného.
Možnost objednání Svatomartinské husy v „Hostinci U Bambuchů“ (602 625 966).
Občerstvení zajištěno. Na místě prodej Svatomartinského vína.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován Základní škole a Mateřské škola v Libice nad Doubravou.

Comments are closed.