Pouťová taneční zábava

pořádá SDH Libice nad Doubravou

V PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2015
od 20.00 hodin
Venkovní taneční parket v areálu Pilnova statku.

K tanci a poslechu hraje skupina Hope. V případě velmi nepříznivého počasí se taneční zábava uskuteční v kulturní stodole.
Vstupné: 80,-Kč

Comments are closed.