Podaná ruka nenašla tu druhou

Na posledním zastupitelstvu p. Bednář v diskuzi vystoupil s emotivním příspěvkem, kde kritizoval dosavadní průběhy jednání ZM (zastupitelstva městyse). Kde se teď, podle něho, děje něco, co se dosud na jednáních nedělo, že nejde vůbec o práci pro obec, že se tato jednání nesou pouze v osobním napadání….. S tímto ale nemůžeme souhlasit. Souhlasíme s tím, že je potřebné spolupracovat. Spolupráce ale znamená se i vzájemně poslouchat a pokusit se zapracovat jiný názor do svého přemýšlení a vzít tento, třeba i protichůdný pohled jako velmi důležitý pro „protistranu“ a i takto dokázat „obrousit“ hrany střetů. Abychom se spolu domluvili, tak musíme všichni předpokládat, že u zápisu z jednání ZM a z usnesení ZM je presumce správnosti. Jde nám o to, abychom se pohybovali v „mantinelech“, které nám vymezuje například Zákon o obcích .
Vše, o co jsme žádali a co jsme připomínkovali, bylo „smeteno“ ze stolu. Naše poukázání na chyby v usneseních ZM, kde je špatný návrh a potom i špatně schválené usnesení ZM k nákupu pozemků, je bráno pouze jako administrativní chyba. Na podivný výběr kronikáře, kde rozhodlo konstatování, že bude plnit svěřené úkoly, na což se ho nikdo ani neptal a při kterém RM (rada městyse) neměla k tomuto výběru ani mandát. Zastupitel p. P. Jun napsal otevřený dopis ohledně výběru kronikáře, kde nabízel spolupráci v novém výběru, abychom se dobrali na dalším jednání ZM k rozumné dohodě. Tento vstřícný krok ale zůstal bez odezvy. Žádný zastupitel se bohužel neozval. P. Jun neobdržel ani kladné, ani záporné vyjádření od žádného zastupitele. Jak vidíte, tak naše „snažení“ není o potyčkách uvnitř obce a nejde o osobní napadání. Do obce a do osobní roviny to přenáší právě ti, kteří se takto brání našim „upozorněním“ na chyby. Naše snaha je o tom, aby jednání ZM a fungování obce bylo co nejprůhlednější a aby se i občané obce dokázali v případě zájmu na jednání ZM dobře připravit. Bez informací to ale nejde. Pokud se tomu „obec“ brání, tak to budí velkou nedůvěru. Proto také, vzhledem k trestně právní odpovědnosti zastupitelů, úzkostlivě hledáme každé chyby a překračování možného, které se v jednáních a usneseních ZM dějí, protože netušíme, které chyby mohou být pro obec a její fungování až fatální. K této nedůvěře nás vede současný stav, kdy se v některých usneseních a jejich návrzích objevují rozdíly. Ty jsou pak specifikovány jako administrativní chyby. K chybám, ač se mohou někomu zdát nepodstatné, by docházet nemělo. Tím spíše, pokud prochází kontrolou několika lidí. Ověřovatelé přesto bez problémů ověří zápisy ze zasedání i s chybami. Vzhledem k chybám, které se za poslední dobu staly a výstupu p. Bednáře, který je členem kontrolního výboru a který nás takto nepřímo kritizoval za poukázání na chyby v usneseních, jejich návrzích a na velmi pochybný výběr kronikáře, naši nechuť vyřešit problém vždy mávnutím ruky, tak se obracíme i na něj, aby vzhledem k své funkci zaujal do budoucna objektivní pohled na tento popisovaný problém a aby se nesnažil přikrývat chyby, které se dějí, nebo konkretizoval návrhy řešení.
Člen zastupitelstva je dobrovolná funkce a zastupitelé by měli hledat cesty řešení a vybírat z možných variant. Jestli si však mají přijít pouze vyslechnout, co je nového, aby byli brzy doma, můžou si rovnou sednout mezi hosty a doporučení rady opsat do usnesení.
Lež a Pravdu lze totiž od sebe dost dobře rozeznat, ale dobře promíchaná polopravda, se těžko rozmotává. Chceme i takto vybídnout zastupitele městyse, kteří za své posty dostávají měsíční odměnu, aby se pokusili v rámci svých možností na jednání připravovat, protože jinak můžete být i takto předmětem manipulace a do problémů až na místě nemusíte vůbec proniknout. Přáli bychom si, aby se zastupitelé projevovali na jednáních ZM svobodně a sebevědomě, podle svého svědomí. Pak už ZM totiž nikdo nebude takto chápat, protože diskuse není nepřátelství. Myslíte si, že to nejde?

Comments are closed.